Delinme – Penetrasyon Testi ve Test Aparatları

Bu makalenin en alt kısmındaki bazı çene görsellerine gitmek için tıklayınız.

Delinmeye karşı dayanıklılık çalışması, özellikle ambalaj, otomotiv, medikal ve tekstil gibi endüstrilerde malzemelerin değerlendirilmesi ve seçiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu makale delinmeye karşı direnci, test yöntemlerini, önemini, uygulamalarını, standartlarını ve ekipmanlarını incelemektedir. Önümüzdeki bölümlerde delinmeye karşı direncin karmaşıklığını ve modern endüstrideki önemli rolünü çözeceğiz.

Delinmeye Karşı Direnç Nedir?

Delinme direnci, bir malzemenin keskin veya sivri uçlu nesnelerin nüfuzuna dayanma yeteneğini tanımlayan özel bir mekanik özelliktir. Bu özellik, malzemelerin olası delme veya delme kuvvetlerine maruz kaldığı birçok uygulamada hayati öneme sahiptir. Delinme direncini anlamak yalnızca bir malzemeye nüfuz etmek için gereken kuvveti belirlemekle ilgili değildir, aynı zamanda enerji emilimi, deformasyon ve arıza mekanizmaları gibi faktörler de dahil olmak üzere malzemenin böyle bir kuvvete nasıl tepki verdiğini incelemeyi de içerir.

Delinmeye Karşı Direncin Ayrıntılı Anlaşılması

 • Enerji Emilimi : Bazı malzemeler delinme sırasında enerjiyi emebilir ve böylece darbeyi azaltabilir.
 • Deformasyon ve Arıza : Bu, malzemenin nasıl deforme olduğunu ve meydana gelebilecek arıza modellerini incelemeyi içerir.
 • Kalınlık ve Yoğunlukla İlgili Hususlar : Malzemenin kalınlığı ve yoğunluğu da delinmeye karşı dayanıklılığında önemli bir rol oynar.

Delinmeye Direnç Testi Nedir?

Delinmeye Direnç Testi veya delinme testi, bir malzemenin keskin veya sivri uçlu bir nesnenin delinmesine veya delinmesine dayanma yeteneğini değerlendirmek için kullanılan bir işlemdir. Test edilen malzemenin delinme mukavemeti, enerji emilimi ve arıza özellikleri hakkında hayati bilgiler sağlar. Bu test yöntemi, malzemelerin belirli kalite, güvenlik ve performans gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için ambalajlama, otomotiv, medikal ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.

Test tipik olarak delici bir sonda (prob), kuvvet ölçüm sistemi ve kontrol mekanizması içeren, delme test cihazı adı verilen özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilir. ISO ve ASTM dahil olmak üzere çeşitli uluslararası standartlar prosedürlere rehberlik ederek sonuçların tutarlılığını ve karşılaştırıla bilirliğini sağlar.

Delinmeye Direnç Testi, malzeme seçimine, ürün geliştirmeye, mevzuat uyumluluğuna ve çevresel hususlara katkıda bulunur. Modern üretim ve mühendislikte, yenilikleri teşvik ederek ve günlük olarak kullandığımız birçok ürünün güvenilirliğini sağlayarak çok önemli bir rol oynar.

Delinme Dayanımı Nedir?

Malzeme biliminde kritik bir parametre olan delinme mukavemeti, bir malzemeyi delmek için gereken kuvvettir. Newton (N) gibi birimlerle ölçülür ve ürünlerin kalitesini ve sağlamlığını sağlamak için sıklıkla çeşitli endüstrilerde kullanılır.

Delinme Dayanımını Etkileyen Faktörler

 • Malzeme Bileşimi : Malzemenin kendine özgü özellikleri.
 • Sıcaklık : Bazı malzemelerin davranışları sıcaklıkla değişebilir.
 • Malzemenin Yaşı : Malzemeler zamanla delinmeye karşı daha duyarlı hale gelebilir.

Delinme Test Cihazı Nedir?

Delinme Test Cihazı, çeşitli malzemelerin delinme direncini belirlemek için kullanılan özel bir cihazdır. Bu ekipman, bir malzemenin keskin veya sivri uçlu bir nesneden gelen kuvvete maruz kaldığında nasıl davranacağını değerlendirmede çok önemlidir ve üreticilerin ve mühendislerin malzemenin delinmeye karşı duyarlılığını anlamalarına olanak tanır.

Delinme Test Cihazlarının Türleri:

Farklı tipte delme test cihazları, çeşitli endüstri ihtiyaçlarını ve standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bazı yaygın türler şunları içerir:

 • Üniversal Test Makineleri (UTM) : Bunlar, delinme test cihazlarıyla donatılabilir ve plastik, tekstil ve folyo gibi çeşitli malzemeler için kullanılır.

Delinme Test Cihazı, malzemelerin delinme direnci hakkında doğru ve güvenilir bilgi sağlayan, malzeme testinde hayati bir ekipman parçasıdır. Araştırmada, kalite kontrolde, ürün geliştirmede veya mevzuata uygunlukta kullanılsa da bu cihaz, malzemelerin amaçlanan uygulamaların taleplerini karşılamasını sağlamada çok önemli bir rol oynar. Mühendisler ve üreticiler, malzemenin delinme koşulları altındaki davranışını anlayarak bilinçli kararlar alabilir ve bu da daha güvenli, daha dayanıklı ve daha verimli ürünlere yol açabilir.

Delinmeye Direnç Test Formülü Nedir?

Bir malzemenin delinmeye karşı direnci aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Delinme direnci= Maksimum Yük / Malzemenin Kalınlığı

Bu formül, delinmeye karşı direncin temel unsurlarını kapsayarak çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek ölçülebilir bir ölçüm sunar.

Delinmeye Direnç Testinin Önemi Nedir?

Malzemelerin delinme direncini anlamak birkaç temel nedenden dolayı önemlidir:

 • Kalite Güvencesi : Ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarını karşılamasını sağlar.
 • Ürün Geliştirme : Ürün tasarımı sırasında malzeme seçimine yardımcı olur.
 • Mevzuata Uygunluk : Endüstriyel ve uluslararası düzenlemelere uymaya yardımcı olur.
 • Çevresel Hususlar : Delinmeye yatkın malzemeler israfa yol açabileceğinden çevresel etkilerin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Delinmeye Direnç Testini Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Delinme direnci testi aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok benzersiz avantaj sunar:

 • Geniş Uygulanabilirlik : Çeşitli malzeme ve endüstrilerde kullanılabilir.
 • Tahmine Dayalı Bilgiler : Bir ürünün gerçek dünya senaryolarında nasıl performans gösterebileceğine dair öngörüler sağlar.
 • Kaynak Optimizasyonu : Optimum performans sunan malzemelerin seçilmesine ve böylece kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Delinmeye Direnç Testi Türleri Nelerdir?

Delinmeye karşı direnç testi, her biri belirli amaçlara hizmet eden çeşitli tiplere ayrılabilir:

 • Statik Delinme Direnci Testi : Sabit veya kademeli olarak artan kuvvet altında direnci analiz ederken kullanılır.
 • Dinamik Delinme Direnci Testi : Değişen kuvvetler veya koşullar altında direnci anlamak için gereklidir.
 • Hidrolik Delinme Testi : Kontrollü kuvvet uygulamak için hidrolik mekanizmaları kullanır.

Delinmeye Karşı Direnç Testinde Elde Edilen Özellikler Nelerdir?

Delinme direnci testi sırasında elde edilen özellikleri anlamak, malzemelerin davranışını yorumlamak için hayati öneme sahiptir:

 • Delinme Mukavemeti : Daha önce de belirtildiği gibi delmek için gereken kuvvettir.
 • Delinme Enerjisi : Delme işlemi sırasında emilen enerjiyi ölçer.
 • Deformasyon Özellikleri : Elastik ve plastik deformasyon dahil, malzeme esnekliği hakkında bilgi sağlar.
 • Arıza Modları : Malzemenin nasıl bozulduğunu gözlemlemek, ürün tasarımı ve güvenlik hususları hakkında bilgi sağlayabilir.

Delinmeye Direnç Testi Testi Nasıl Hesaplanır?

Delinme direncinin hesaplanması iyi tanımlanmış bir prosedür içerir:

 • Test Cihazı Seçimi : Testin özel ihtiyaçlarına uyan doğru delme test cihazının seçilmesi. ( Tekstil, kauçuk , jeotekstil ve filmlerde genelde MonoCol serisi tek kolonlu cihazlarımız kullanılmaktadır
 • Numune Konfigürasyonu : Numunenin standartlara uygun olarak hazırlanması.
 • Testin Çalıştırılması : Testi çalıştırmak için önceden belirlenmiş prosedürün izlenmesi.
 • Analiz ve Yorumlama : Delinme direncini hesaplamak için toplanan verileri ve daha önce bahsedilen formülü kullanmak.

Delinme testi için üniversal test makinesi

Üniversal test cihazı , malzeme test makinesi veya çekme test makinesi olarak da bilinen Üniversal Test Makinesi (UTM), malzeme bilimi ve mühendisliği alanında çok önemli bir ekipman parçasıdır. Kesme testi de dahil olmak üzere çeşitli mekanik testleri gerçekleştirebilecek kadar çok yönlüdür.

Delinme testi için UTM’nin temel parçaları ve bileşenleri aşağıdadır:

 • Yük Çerçevesi: Yük çerçevesi UTM’nin birincil yapısıdır ve tipik olarak bir üst ve alt çaprazkafa ile bağlanan iki güçlü dikey sütundan oluşur. Bu sert yapı, test sırasında oluşan yüksek strese uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Çaprazkafalar: Bunlar yük çerçevesinin üstünde ve altında konumlandırılmıştır. Üst çaprazkafa genellikle sabittir, alt çaprazkafa ise numunenin uzunluğuna bağlı olarak ayarlanabilir.
 • Yük Hücresi: Bu, kuvveti elektrik sinyaline dönüştüren ve UTM’nin numuneye uygulanan yükü ölçmesine olanak tanıyan bir dönüştürücüdür. Doğru kalibrasyonu, hassas testler için çok önemlidir.
 • Kavramalar/Fikstürler: Bunlar test sırasında test numunesini yerinde tutar. Delinme testi için özel bir Delinme testi aparatı kullanılabilir. Kaymamalarını veya test sonuçlarına müdahale edebilecek ek gerilimlere neden olmamalarını sağlamak için kulplar/bağlantı elemanları dikkatli bir şekilde seçilmelidir.
 • Ekstensometre: Bu cihaz, kuvvet uygulanması sırasında test numunesindeki deformasyonu veya gerilimi ölçmek için kullanılır. 
 • Kontrol Ünitesi: Bu bileşen yükün hızını ve yönünü, test parametrelerini ve diğer değişkenleri kontrol eder. Modern UTM’lerde kontrol ünitesi genellikle özel yazılım çalıştıran bir bilgisayardır.
 • Çıkış Cihazı: Bu, genellikle stres-gerinim grafiği veya ayrıntılı bir test raporu biçiminde test sonuçlarının görsel sunumunu sağlayan bir bilgisayar monitörü veya yazıcı olabilir.
 • Güvenlik Korumaları: Bunlar, numunenin kırılması veya fikstür arızası durumunda operatörleri uçuşan döküntülerden korumak için gereklidir.

Bu bileşenlerin her biri bir UTM’nin işleyişinde kritik bir rol oynar. Doğru ve güvenilir sonuçlar için UTM’nin üreticinin yönergelerine ve ilgili endüstri standartlarına göre düzenli olarak kalibre edilmesi ve bakımının yapılması gerekir.

UTM kullanılarak yapılan bir Delme testinde, numune plakaların arasına yerleştirilir ve mekanizma bir ÇEKME yükü uygular. Yük ve deformasyon kontrol sistemi tarafından ölçülür ve kaydedilir. Testten elde edilen veriler daha sonra malzemenin Gösterdiği dayanımı ve diğer özelliklerini hesaplamak için kullanılabilir.

Tek Kolon Çekme Kopma Basma Dayanımı cihazları
LABOMAK Tek Kolon Çekme Kopma Basma Dayanımı cihazları
LABOMAK Çift kolonlu Üniversal test makineleri
LABOMAK Çift kolonlu Üniversal test makineleri

Üniversal Test Makinesi Kullanılarak Delinmeye Karşı Direnç Testinde Elde Edilen Veriler Nelerdir?

Delinme direnci testi sırasında elde edilen veriler şunları içerebilir:

 • Delinme Kuvveti : Delinmenin meydana geldiği kuvvet.
 • Yer Değiştirme : Probun kat ettiği mesafe.
 • Delinmeye Kadar Geçen Süre : Delinmeye ulaşmak için geçen süre.
 • Enerji Emilimi : Delme sırasında malzemenin enerjiyi nasıl emdiğini ölçer.
 • Yük-Deplasman Eğrisi : Malzemenin test sırasında nasıl davrandığının grafiksel gösterimi.

Bu veriler, ürün tasarımından arıza analizine kadar çok sayıda uygulama için hayati öneme sahiptir.

Üniversal Test Makinesinde Delinmeye Direnç Testi Yapmak İçin Kullanılan Numuneler/Numuneler Nelerdir?

Delinme direnci testinin çok yönlülüğü, çeşitli malzemelere uygulanabileceği anlamına gelir:

 • Plastik ve Polimerler : Ambalaj, otomotiv parçaları, tıbbi cihazlar vb. sektörlerde kullanılır.
 • Tekstil ve Kumaşlar : Giyim, askeri ve koruyucu giysilerde vazgeçilmezdir.
 • Ambalaj Malzemeleri : Karton, plastik ambalaj, metal folyolar vb. dahil.
 • Kauçuk ve Elastomerler : Lastikler, contalar, eldivenler ve daha fazlası için.
 • Kompozit Malzemeler : Havacılık, otomotiv ve diğer yüksek teknoloji uygulamalarında kullanılan gelişmiş malzemeler.

Örnek Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Malzeme Homojenliği : Numunenin malzemeyi temsil etmesinin sağlanması.
 • Numune Boyutu ve Şekli : Test standartlarına uygun olmalıdır.
 • Çevresel Şartlandırma : Bazı malzemeler belirli sıcaklık veya nem koşulları gerektirir.

Delinmeye Direnç Testinin Ana Uygulamaları Nelerdir?

Delinme direnci testinin uygulamaları geniştir ve çeşitli endüstrileri kapsar:

 • Otomotiv Endüstrisi : Lastiklerde, iç mekanlarda ve gövde parçalarında kullanılan malzemelerin değerlendirilmesi.
 • Ambalaj Endüstrisi : Malzemelerin taşıma, nakliye ve depolamaya dayanabilmesinin sağlanması.
 • Tıbbi Alan : Tıbbi eldivenlerin, ambalajların ve ekipmanların dayanıklılığının değerlendirilmesi.
 • Tekstil Endüstrisi : Giyim, koruyucu giyim ve askeri uygulamalara yönelik kumaşların analiz edilmesi.
 • İnşaat Sektörü : Bina kaplamalarında, çatı kaplamalarında ve döşemelerde kullanılan test malzemeleri.
 • Havacılık ve Uzay Endüstrisi : Uçak bileşenleri için kompozit malzemelerin değerlendirilmesi.

Gelecekteki Uygulamalar ve Teknoloji Trendleri

Gelişen teknolojiler ve malzemedeki yenilikler, delinmeye karşı direnç testi için yeni uygulamalara yol açabilir. Örneğin, biyo bazlı malzemelerin, nano kompozitlerin ve akıllı kumaşların geliştirilmesi, benzersiz test protokolleri ve hususları gerektirebilir.

Delinmeye Direnç Testi Hakkında Ek Bilgi

Modern malzeme bilimi ve mühendisliğinin hayati bir parçası olarak delinmeye karşı direnç testi gelişmeye devam ediyor. Teknolojideki ilerlemeler daha doğru, verimli ve çok yönlü test yöntemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Otomasyon, veri analitiği ve yapay zekanın entegrasyonu, delinmeye karşı direnç testinin geleceğini şekillendiren trendlerden bazılarıdır.

Vaka Çalışmaları ve Gerçek Dünyadan Örnekler

Vaka çalışmaları ve gerçek dünyadan örnekler, delinme direnci testinin pratik uygulamaları ve etkileri hakkında paha biçilmez bilgiler sunabilir. Örneğin:

 • Otomotiv Sektöründe : Önde gelen bir üretici, lastik malzemelerini optimize etmek için delinme direnci testini kullandı ve bu da yakıt verimliliği ve güvenliğin artmasını sağladı.
 • Medikal Sektöründe : Bir medikal eldiven üreticisi, katı sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygunluğu sağlamak için delinmeye karşı direnç testi uyguladı.

Delinmeye Direnç Testinin Elde Edilmesine İlişkin Ana Standartlar

Delinme direnci testleri, farklı laboratuvarlar ve endüstriler arasında tekdüzelik ve doğruluk sağlamak için çeşitli standartlara tabidir. Bu standartlar, plastik, tekstil, ambalaj, kauçuk ve daha fazlasını içeren farklı malzemeler üzerinde delinme direnci testlerinin yapılmasına yönelik yöntemleri, prosedürleri ve spesifikasyonları özetlemektedir.

ISO’dan (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) beşi ve ASTM’den (Amerikan Test ve Malzeme Derneği) beşi dahil olmak üzere ana standartlar şunlardır:

ISO Standartları:

 • ISO 6603-2 : Esas olarak kalite kontrol ve malzeme geliştirme için kullanılan sert plastiklerin delinme darbe davranışını belirleme yöntemini belirtir.
 • ISO 12236 : Jeotekstil ve jeotekstil ile ilgili ürünler için inşaat amaçlı malzeme seçimine yardımcı olan statik delme testi yöntemiyle ilgilidir.
 • ISO 13433 : İnşaat mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak uygulanan manometrik bir test yöntemiyle geosentetiklerin delinme direncinin belirlenmesini açıklar.
 • ISO 7765-2 : Plastik filmlerin, esnek levhaların ve diğer esnek malzemelerin delinme direncinin belirlenmesiyle ilgilidir.
 • ISO 9184-2 : Kağıt ve karton malzemelerde delinme direncini belirleme yöntemine odaklanmıştır.

ASTM Standartları:

 • ASTM D5748 : Ambalaj uygulamalarında kullanılan plastik filmlerin delinme direncini değerlendirmek için bir standart.
 • ASTM D4833 : Bu yöntem, jeotekstillerin delinme direncini test etmek için kullanılır ve inşaat ve depolama projelerine uygunluğun değerlendirilmesine yardımcı olur.
 • ASTM D880 : Lastikler ve endüstriyel bileşenler de dahil olmak üzere kauçuktaki delinme direncinin değerlendirilmesine yönelik test koşullarını belirtir.
 • ASTM D1709 : Kalınlık ve işleme teknikleri gibi değişkenleri dikkate alarak plastik filmin delinme direncini test etmek için standart bir yaklaşım sağlar.
 • ASTM D6241 : Geosentetiklerde hidrolik yük çerçevesi kullanılarak delinme direncinin değerlendirilmesine yönelik yöntemi açıklar.

Çözüm

Delinme direnci testi, malzeme bilimi ve mühendisliğinin çok yönlü ve vazgeçilmez bir yönüdür. Çeşitli test yöntemlerini, ekipmanlarını, standartlarını ve uygulamalarını kapsayan sistematik bir yaklaşımla, çok sayıda sektörde kalite, güvenlik, uyumluluk ve inovasyonun sağlanmasında hayati bir araç olarak hizmet eder.

Teknolojideki sürekli ilerlemeler ve gelişen standartlar, delinmeye karşı direnç testinin dinamik doğasını yansıtmaktadır. Mühendisler, araştırmacılar, üreticiler ve diğer paydaşlar, bu önemli test sürecini anlayıp bunlardan yararlanarak üstün ürünlere, artırılmış güvenliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya yol açacak bilinçli kararlar alabilirler.

SSS

Delinmeye karşı direnç testi nedir?

Delinme direnci testi, bir malzemenin keskin veya sivri uçlu bir nesne tarafından delinmeye veya delinmeye dayanma yeteneğini ölçer. Malzemenin delinme mukavemeti, enerji emilimi ve arıza özelliklerine ilişkin önemli bilgiler sağlar.

Delinmeye dayanıklılık testini nasıl yapıyorsunuz?

Delinme direnci testinin gerçekleştirilmesi tipik olarak malzemenin özel bir delme test cihazına yerleştirilmesini içerir; bu cihaz daha sonra keskin bir prob aracılığıyla kontrollü bir hızda delici bir kuvvet uygular. Test cihazı, doğruluğu sağlamak için belirli standartları takip ederek malzemeyi delmek için gereken kuvveti ve malzemenin davranış şeklini ölçer.

Delinmeye karşı dayanıklılık için ASTM standardı nedir?

Malzemeye bağlı olarak çeşitli ASTM standartları geçerli olabilir. Örnekler arasında plastik filmler için ASTM D5748, jeotekstiller için ASTM D4833, kauçuk için ASTM D880 ve daha fazlası yer alır.

Delinme testi nedir?

Delme testi, bir malzemenin keskin veya sivri uçlu bir nesnenin uyguladığı kuvvete nasıl tepki verdiğini değerlendiren özel bir test türüdür. Malzemenin delinme direncini değerlendirmek için kullanılır.

Delinme testi için ASTM nedir?

Delinme testi için özel ASTM standardı malzemeye ve uygulamaya bağlıdır. Örnekler arasında plastik film için ASTM D1709 ve geosentetikler için ASTM D6241 bulunmaktadır.

Delinme enerjisi nedir?

Delinme enerjisi, bir delme testi sırasında bir malzeme tarafından emilen enerji miktarıdır. Malzemenin dayanıklılığını ve delme kuvvetlerine karşı dayanıklılığını gösterebilir.

Delinmeye karşı direncin anlamı nedir?

Delinme direnci, bir malzemenin keskin veya sivri uçlu bir nesnenin delinmesine veya delinmesine dayanma yeteneğini ifade eder. Malzeme bütünlüğünün korunması gereken birçok uygulamada kritik bir kalitedir.

Delinmeye karşı dayanıklılık için ASTM standardı nedir?

ASTM D5748, ASTM D4833, ASTM D880 ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok ASTM standardı delinme direnciyle ilgilidir.

Delinmeye en dayanıklı kumaş hangisidir?

Delinmeye karşı en dayanıklı kumaşlar genellikle Kevlar, Dyneema gibi malzemeleri veya endüstriyel veya koruyucu uygulamalar için tasarlanmış özel kompozit malzemeleri içerir.

Dinamik delinme direnci nedir?

Dinamik delinme direnci, bir malzemenin dinamik veya değişen koşullar altında delinmeye karşı direnç gösterme yeteneğini ifade eder. Bu, değişen kuvvetleri, hızları veya çevresel faktörleri içerebilir ve malzemenin gerçek dünya senaryolarında nasıl performans göstereceğine dair daha kapsamlı bir anlayış sunar.

Eldivenlerin delinmeye karşı dayanıklılığı nedir?

Eldivenlerin delinmeye karşı dayanıklılığı malzemeye ve yapıya bağlıdır. Örneğin tıbbi eldivenlerin, iğneler ve diğer keskin nesnelerden kaynaklanan delinmelere dayanabilmelerini sağlamak için belirli standartlara uyması gerekir. Tam direnç, eldivenin tasarımına, malzemesine, kalınlığına ve kullanım amacına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Delinme testi fikstür ve aparatlarına ait görseller

Penetrasyon veya delme tipi sıkıştırma probları

Penetrasyon veya delme tipi sıkıştırma probları

Kumaşın sertliğini belirlemek için delme fikstürü

Kumaşın sertliğini belirlemek için delme fikstürü

DIN EN14477'ye göre elektrikli araç aküleri için ayırıcı filmlerin delinme direncini ölçmek için delme testi tertibatı - Ambalaj ve esnek ambalaj malzemelerinin delinme direncini ölçmek için delme aparatı

DIN EN14477’ye göre elektrikli araç aküleri için ayırıcı filmlerin delinme direncini ölçmek için delme testi tertibatı – Ambalaj ve esnek ambalaj malzemelerinin delinme direncini ölçmek için delme aparatı

Koruyucu giysi malzemesini test etmek için iğne delme aparatı DIN EN ISO7864, ASTM-F1342 ve ASTM-F2878

Koruyucu giysi malzemesini test etmek için iğne delme aparatı DIN EN ISO7864, ASTM-F1342 ve ASTM-F2878

Penertasyon, telme, batma, patlatme gibi test için delme aparatlerı ve tutucu kasnaklar

Penetrasyon, delme, batma, patlatma gibi test için delme aparatları ve tutucu kasnaklar

You may also like...

Bize WhatsApp ile ulaşın
Send via WhatsApp