Eğilme – Bükülme – Sehim Testi ve Test Aparatları

Bükme Testi: Malzemelerin Mukavemet ve Sünekliğinin Değerlendirilmesi

Bu makalenin en alt kısmındaki bazı çene görsellerine gitmek için tıklayınız.

Bükme testi, mühendislik ve malzeme biliminde farklı türdeki malzemelerin eğilme mukavemetini ve sünekliğini değerlendirmek için kullanılan ana mekanik testlerden biridir. Bu makalede bükme testini ayrıntılı olarak ele alacağız, tanımını, önemini, avantajlarını, elde edilen özelliklerini, uygulamalarını ve çok daha fazlasını inceleyeceğiz.

Aşağıdaki metinde bu makalede ele alınacak konuların bir özetini bulacaksınız.İçindekiler

Bükülme Testi Nedir?

Eğilme testi, bir malzemenin tekrarlanan bükülmelerden kaynaklanan plastik deformasyona karşı direncini değerlendirmek için kullanılan mekanik bir testtir. Bu testte, bir malzeme numunesi kırılma oluşana kadar bükme kuvvetlerine maruz bırakılır. Amaç, malzemenin kırılmadan bükülmeye dayanma yeteneğini belirlemektir.

Bu test, numunenin belirli bir bölgesine bir yük uygulanarak malzemenin esnemesine neden olarak gerçekleştirilir. Yük, kırılma veya çatlama arızası oluşana kadar kademeli olarak artırılır. Test sırasında uygulanan yük, deformasyon ve kırılmadan önce ulaşılan bükülme açısı gibi parametreler kaydedilir.

Bükme testi, malzemelerin sünekliğini ve tokluğunu belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Süneklik, malzemenin kırılmadan plastik olarak deforme olma yeteneğini ifade ederken, tokluk, malzemenin darbeyle kırılmaya karşı direncini ölçer.

Bu test sayesinde, malzemenin çeşitli pratik uygulamalarda görülenler gibi tekrarlanan plastik deformasyonlara direnme yeteneğini değerlendirmek mümkündür. Bu bilgi, mühendislik projelerinde malzemelerin doğru seçilmesi, yapıların ve bileşenlerin güvenliğinin ve dayanıklılığının sağlanması için gereklidir.

Bükme testi metaller, polimerler, seramikler ve kompozitler gibi farklı malzeme türleri üzerinde gerçekleştirilebilir. Her malzeme test sırasında farklı davranışlar sergileyebilir ve bu da özelliklerinin daha kesin bir şekilde analiz edilmesine olanak tanır.

Özetle, bükülme testi, bir malzemenin kırılmadan tekrarlanan plastik deformasyonlara dayanma yeteneğinin değerlendirilmesine olanak tanıdığı için mühendislik ve malzeme bilimi alanında önemli bir tekniktir. Malzemelerin mukavemetini ve sünekliğini belirlemek için çeşitli uygulamalar için doğru seçime yardımcı olan önemli bir testtir.

Eğilme Testi ile Bükülme Testi Arasındaki Farklar

Eğilme testi ve bükülme testi birbiriyle yakından ilişkilidir ve malzeme bilimi alanında sıklıkla birbirinin yerine kullanılır; çünkü her iki test de bir malzemenin bükülme veya bükülme gerilimi altındaki davranışını değerlendirmek için tasarlanmıştır. Ancak kullanımlarını ve sağladıkları bilgi türünü etkileyebilecek küçük farklılıklar vardır:

Tanım ve Odak:

 • Eğilme Testi: Eğilme testi olarak da bilinen bükülme testi, bükülme yüklerine veya bükülme gerilimine maruz kalan malzemelerin davranışını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Eğilme testinin ana odağı, eğilme mukavemetini ve eğilme modülünü ölçmektir. Bu bir tür tahribatlı testtir ve genellikle üç noktalı veya dört noktalı bükme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Bükme Testi : Bükülme testi, özelliklerini anlamak için bir numunenin bükülmesini de içerirken, öncelikle malzemenin sünekliğinin veya kırılmaya karşı direncinin değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bükme testinde malzeme genellikle kırılana veya kırılana kadar veya çatlamadan belirli bir açıya veya yarıçapa ulaşana kadar bükülür.

Uygulama ve Malzeme Türü:

 • Eğilme Testi: Bu genellikle seramik, cam, bazı polimer türleri ve eğilme gerilimi altında başarısız olabilen bazı metaller gibi kırılgan malzemeler için kullanılır.
 • Bükme Testi: Bükülme testleri genellikle metallerin çoğu dahil olmak üzere sünek malzemeler için kullanılır ve özellikle kaynak bağlantısının sünekliğinin çok önemli olduğu kaynak gibi endüstrilerde faydalıdır.

Test kurulumu:

 • Eğilme Testi: Eğilme testinde numune genellikle iki desteğin üzerine yerleştirilir ve üç temas noktası oluşturacak şekilde merkeze yüklenir. Alternatif olarak dört noktalı eğilme testinde iki ek yük noktası eklenir.
 • Bükme Testi: Bükme testleri, belirli bükme testi türüne bağlı olarak genellikle malzemenin bir mandrel etrafında bükülmesini veya numunenin uçlarının birbirine zorlanmasını içerir.

Özet olarak, her iki test de bir numunenin bükülmesini içerirken, eğilme testi genellikle bir malzemenin büküldüğü ve kırıldığı stres veya gerinimin ölçülmesine odaklanırken, bükülme testi genellikle bir malzemenin sünekliğini veya bükme kuvvetleri altında kırılmaya karşı direncini değerlendirmeyi içerir. Bu iki test arasındaki seçim, değerlendirilmesi gereken spesifik özelliklere bağlı olacaktır.

Büküm İşlem Çeşitleri

Daha sonra bükme işlemlerinin her birini detaylandıracağım: kılavuzlu bükme, yarı kılavuzlu bükme ve serbest bükme.

Kılavuzlu Bükme Testi:

Daha önce de belirtildiği gibi, bu test genellikle kaynak endüstrisinde kullanılır. Buna “kılavuzlu” bükme testi denir çünkü genellikle ortasından aşağıya doğru uzanan bir kaynak bulunan metal şerit olan numune, bir mastarın rehberliği altında belirli bir dereceye kadar veya arızalanıncaya kadar bükülür. Bu test, bir kaynak bağlantısının, özellikle kaynağın gerilim tarafındaki sünekliğinin ve sağlamlığının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Yarı Kılavuzlu Bükme Testi:

Kılavuzlu bükme testi gibi yarı kılavuzlu bir bükme testi genellikle kaynakların kalitesini değerlendirmek için kullanılır. Ancak bu testte malzeme bir kalıp düzeneğinde sınırlandırılmamıştır. Bunun yerine yuvarlak bir mandrel veya benzeri bir aparat üzerinde serbestçe bükülür. Bu testin amacı, yüzey kusurlarını kontrol etmek ve tamamen yönlendirilmiş bükme testine kıyasla daha az kısıtlı bir ortamda malzemenin sünekliğini ölçmektir.

Serbest Bükülme Testi:

Serbest bükülme testinde, genellikle metal şerit olan malzeme, manuel veya hidrolik bir pres kullanılarak U şeklinde kendi üzerine bükülür. Bu test, malzemenin bir kalıp veya mandrel kullanılmadan serbestçe bükülmesine olanak tanır. Test, bükülmeden sonra çatlakları veya diğer yüzey kusurlarını kontrol ederek malzemenin sünekliğini değerlendirmek için kullanılır. Malzemenin çatlamadan bükülebildiği açı, malzemenin sünekliğinin bir göstergesidir.

Kırılma Tokluğu Testi:

Teknik olarak bir bükülme testi olmasa da, kırılma tokluğu testi, bir numunenin kırılıncaya kadar bükülmesini içerebilir. Kırılma tokluğu, bir çatlak (veya çatlaklar) mevcut olduğunda malzemenin kırılmaya karşı direnç gösterme yeteneğini tanımlayan bir özelliktir. Kırılma tokluğu testinin en yaygın türü, önceden çatlağı olan bir numunenin kırılıncaya kadar çekildiği kompakt gerilim testidir (CT). Bu test, bir malzemenin dayanıklılığı hakkında veri sağlar; bu, yüksek stresli ortamlara yönelik malzemelerde önemli bir özellik olan kırılmadan önce enerjiyi absorbe etme yeteneğini tanımlar.

Bu testlerin her birinin benzersiz uygulamaları vardır ve bir malzemenin sünekliği, bütünlüğü ve dayanıklılığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Malzeme imalatı, inşaat gibi sektörlerde ve özellikle bir malzemenin stres altında nasıl davrandığını anlamanın güvenlik ve ürün güvenilirliği açısından çok önemli olduğu kaynak endüstrisinde kritik öneme sahiptirler.

Bükülme testinin önemi nedir?

Malzeme bilimi ve mühendisliğinde bükme testinin önemi göz ardı edilemez. Bir malzemenin özelliklerine ilişkin değerli bilgiler sağlayarak, çeşitli stres ve gerinim koşulları altında nasıl performans gösterebileceğine dair bilgi sağlar. Bükülme testinin bu kadar önemli olmasının bazı önemli nedenlerini inceleyelim:

 • Malzeme Seçimi: Bükülme testi, mühendislerin belirli bir uygulama için hangi malzemelerin kullanılacağı konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Mühendisler, bir malzemenin bükülme ve belirli kuvvetlere kırılmadan dayanma yeteneğini anlayarak, inşaat, havacılık, otomotiv veya malzemelerin bükülme gerilimine dayanması gereken diğer herhangi bir alanda olsun, belirli kullanım durumları için en uygun malzemeleri seçebilirler.
 • Ürün Kalitesi ve Tutarlılığı: Bükülme testi, üreticilerin ürünlerinin kalitesini ve tutarlılığını güvence altına almalarına olanak tanır. Üretim partilerinden alınan numuneleri düzenli olarak test ederek, malzeme özelliklerinde son ürünün performansını ve güvenilirliğini potansiyel olarak etkileyebilecek her türlü tutarsızlığı tespit edebilirler.
 • Güvenlik Güvencesi: Bükülme testi, malzemelerin bükülme mukavemetini ve sünekliğini belirleyerek ürünlerin ve yapıların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Bir malzemenin stres altında nasıl davranacağını tahmin etmeye yardımcı olur ve kullanıcılar ve mülk için risk oluşturabilecek yıkıcı arızaları önleyebilir.
 • Tasarım Optimizasyonu: Bükülme testi sonuçları aynı zamanda ürün tasarımlarını optimize etmek için de kullanılır. Tasarımcılar, bir malzemenin esnemeden veya kırılmadan önce ne kadar bükülebileceğini bilerek, ürün performansını, dayanıklılığını ve kullanıcı güvenliğini artırmak için tasarımlarında ayarlamalar yapabilir.
 • Maliyet Etkinliği: Bir malzemenin özelliklerinin bükülme testi yoluyla anlaşılması, malzemelerin daha verimli kullanılmasına ve dolayısıyla maliyet tasarrufuna yol açabilir. Mühendisler, belirli bir uygulama için doğru malzemeyi seçerek aşırı mühendislikten (gereksiz maliyetlere yol açabilecek) veya yetersiz mühendislikten (bu da erken arızaya ve potansiyel sorumluluğa yol açabilir) kaçınabilirler.

Bükme testi, ürün geliştirme ve üretimin neredeyse her alanında önemli bir rol oynar. Malzeme seçimine, ürün güvenliğine, tasarım optimizasyonuna ve maliyet etkinliğine olan katkısı, onu mühendislik ve malzeme bilimi alanında vazgeçilmez bir araç haline getirmektedir.

Bükülme testini kullanmanın avantajları nelerdir?

Bükülme testi, malzemelerin performans özelliklerinin anlaşılmasına bağlı olarak endüstrilere ve sektörlere çok sayıda avantaj sunar. Bükme testini kullanmanın birkaç temel avantajı şunlardır:

 • Çok yönlülük: Bükülme testleri, diğerlerinin yanı sıra metal, plastik, seramik ve kompozitler dahil olmak üzere çeşitli malzemeler üzerinde gerçekleştirilebilir. Bu geniş uygulanabilirlik, onu inşaat ve otomotivden elektronik ve sağlık hizmetlerine kadar çeşitli sektörlerde yararlı bir araç haline getiriyor.
 • Basitlik: Bükülme testi için test kurulumu nispeten basittir ve karmaşık ekipman veya prosedürler gerektirmez. Bu basitlik, malzeme özelliklerinin hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilmesine olanak tanır.
 • Maliyet Verimliliği: Bükülme testi, yorulma testi veya çekme testi gibi diğer test yöntemleriyle karşılaştırıldığında genellikle daha ekonomiktir, bu da onu malzeme davranışını anlamak için uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.
 • Kapsamlı Veriler: Bükülme testi, bir malzemenin bükülme mukavemeti, sünekliği ve esnekliği hakkında kapsamlı veriler sağlar. Mühendislerin, bir malzemenin farklı gerilim ve gerilimler altında nasıl tepki vereceğini daha iyi anlamalarını sağlayarak tasarım ve üretim sürecinde daha bilinçli karar vermelerini sağlar.
 • Kalite Kontrol: Test, üretim partilerinde tutarlı malzeme özelliklerini sağlamak için kalite kontrol sürecinin bir parçası olarak kullanılabilir. Ürün kalitesini ve performansını etkileyebilecek malzeme özelliklerindeki sapmaların tespit edilmesine yardımcı olur.
 • Güvenlik Değerlendirmeleri: Bükülme testi, potansiyel arıza noktalarının tahmin edilmesine ve son ürünün veya yapının güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir. Bir malzemenin mukavemetini ve sünekliğini belirleyerek üreticilerin ve mühendislerin, beklenen gerilimlere dayanabilecek daha güvenli ürünler ve yapılar tasarlamalarına olanak tanır.
 • Tahmine Dayalı Analiz: Bükülme testi verileri, bir malzemenin zaman içinde veya belirli koşullar altında nasıl davranacağını tahmin etmeye yardımcı olarak tahmine dayalı analize katkıda bulunabilir. Bu, ürün tasarımının iyileştirilmesine, daha uzun ürün ömrüne ve bakım maliyetlerinin azalmasına yol açabilir.

Bükülme testi çok yönlülük, maliyet etkinliği, basitlik ve kapsamlı veri sağlama açısından paha biçilmez avantajlar sağlar. Daha iyi malzeme seçimine, gelişmiş kalite kontrolüne, gelişmiş güvenlik değerlendirmelerine ve tahmine dayalı analize olanak sağlayarak, malzeme davranışını anlamanın son derece önemli olduğu birçok endüstride önemli bir rol oynar.

Bükülme testinde elde edilen özellikler nelerdir?

Bükme testi, bir malzemenin bükülme veya bükülme gerilimi altındaki davranışını tanımlamaya yardımcı olan birkaç temel mekanik özellik sağlar. Belirlenebilecek başlıca özellikler şunlardır:

 • Eğilme Mukavemeti: Bükülme mukavemeti olarak da bilinen bu, bir malzemenin kırılmadan veya bozulmadan dayanabileceği en yüksek gerilim miktarıdır. Malzemenin kopma anında yaşadığı maksimum gerilimdir.
 • Eğilme Modülü (Esneklik Modülü): Bu özellik, malzemenin sertliğini veya bir kuvvet uygulandığında elastik olarak (yani kalıcı olmayan şekilde) deforme olmaya karşı direncini ölçer. Daha yüksek bir bükülme modülü daha sert bir malzemeyi gösterir.
 • Akma Dayanımı: Bu, bir malzemenin plastik olarak deforme olmaya başladığı strestir. Akma noktasından önce malzeme elastik olarak deforme olacak ve uygulanan gerilim kaldırıldığında orijinal şekline geri dönecektir.
 • Süneklik: Bükülme testleri, bir malzemenin kırılmadan deformasyona dayanma derecesi olan malzemenin sünekliğini ölçmeye yardımcı olabilir. Yüksek sünekliğe sahip malzemeler kırılmadan önce önemli ölçüde bükülebilir veya gerilebilir.
 • Kırılma Tokluğu: Basit eğme testleriyle doğrudan elde edilemeyen bu özellik, kompakt çekme testi gibi özel bükme testleriyle belirlenebilir. Bir malzemenin çatlakların yayılmasına karşı direncini gösterir.
 • Esneklik: Bu, bir malzemenin elastik olarak deforme olduğunda enerjiyi emme ve daha sonra boşaltma sırasında bu enerjiyi serbest bırakma yeteneğidir. Tipik olarak akma noktasına kadar gerilim-gerinim eğrisinin altındaki alan olarak ölçülür.

Yukarıdaki mekanik özelliklerin sağlanmasına ek olarak, bükülme testi aynı zamanda bir malzemedeki veya kaynak bağlantısındaki çatlaklar veya kalıntılar gibi potansiyel kusurları veya süreksizlikleri de ortaya çıkarabilir.

Bu özellikler, malzeme seçimi sürecinde, bileşenlerin tasarımında ve optimizasyonunda, kalite kontrolünde ve bir ürünün çeşitli çalışma koşulları altında performansının ve ömrünün tahmin edilmesinde çok değerlidir.

Bükülme testi nasıl hesaplanır?

Bir bükülme testindeki hesaplama tipik olarak kopma veya bükülme mukavemeti modülü olarak da bilinen bükülme mukavemetinin belirlenmesi etrafında döner. Standart bir üç noktalı eğilme eğilme testinde eğilme mukavemeti (σ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

σ = (3FL) / (2bh²)

Burada:

 • F kırılma noktasındaki yüktür (kuvvettir) (N)
 • L destek açıklığıdır (mm)
 • b, test kirişinin genişliğidir (mm)
 • h, test kirişinin kalınlığı veya derinliğidir (mm)

Bu formül, gerilimin nötr eksenden mesafeye göre doğrusal olarak değiştiğini ve bükülmeden önceki düzlem kesitlerin bükülmeden sonra da düzlem kaldığını belirten basit kiriş teorisinin varsayımlarına dayanmaktadır. Lütfen bu denklemin dikdörtgen kesitler için geçerli olduğunu unutmayın. Dairesel kesitler için farklı formüller uygulanır.

Bununla birlikte, eğer odak noktası sünekliği veya plastik deformasyonun derecesini değerlendirmekse, sonuç genellikle numunenin çatlamadan veya kırılmadan bükülebileceği derece veya yarıçap olarak sunulur.

Lütfen bunun bir basitleştirme olduğunu ve gerçek malzeme davranışının, özellikle homojen olmayan, anizotropik malzemelerde veya Hooke yasasına uymayan malzemelerde daha karmaşık olabileceğini unutmayın. Uygulamada herhangi bir test, test edilen spesifik malzeme türü için ASTM, ISO vb. kuruluşlar tarafından oluşturulan standart prosedürler takip edilerek gerçekleştirilmelidir.

Farklı malzeme türleri için bükülme testi

Bükülme testi, metaller, polimerler, seramikler ve kompozitler dahil olmak üzere çeşitli malzemeleri değerlendirmek için kullanılan yaygın bir tekniktir. Burada her türden dört örnek ve ilgili malzeme özellikleri verilmiştir:

Metalik Malzemeler:

 • Paslanmaz Çelik (AISI 304): En yaygın kullanılan paslanmaz çeliklerden biridir. Tipik değerler: Young Modülü ~200 GPa, Çekme Dayanımı ~505 MPa, Akma Dayanımı ~215 MPa, Uzama ~%60.
 • Alüminyum (6061): Çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir alüminyum alaşımıdır. Tipik değerler: Young Modülü ~69 GPa, Çekme Dayanımı ~310 MPa, Akma Dayanımı ~275 MPa, Uzama ~%12-25.
 • Titanyum (Ti6Al4V): Özellikle havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir titanyum alaşımıdır. Tipik değerler: Young Modülü ~110 GPa, Çekme Dayanımı ~1000 MPa, Akma Dayanımı ~900 MPa, Uzama ~%14.
 • Bakır (C11000): Elektrolitik Sert Hatveli (ETP) bakır, yüksek elektriksel ve termal iletkenliğe sahiptir. Tipik değerler: Young Modülü ~117 GPa, Çekme Dayanımı ~210 MPa, Akma Dayanımı ~70 MPa, Uzama ~%45.

Polimer Malzemeler:

 • Polietilen (PE): Çok çeşitli uygulamalarda kullanılan yaygın bir plastik. Tipik değerler: Young Modülü ~0,8 GPa, Çekme Dayanımı ~20 MPa, Akma Dayanımı ~13 MPa, Uzama ~%500.
 • Polivinil Klorür (PVC): Dayanıklılığı nedeniyle inşaatlarda yaygın olarak kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~3 GPa, Çekme Dayanımı ~50 MPa, Akma Dayanımı ~40 MPa, Uzama ~%80.
 • Polipropilen (PP): Bu malzeme ambalajlamada, tekstilde ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~1,5 GPa, Çekme Dayanımı ~35 MPa, Akma Dayanımı ~30 MPa, Uzama ~%600.
 • Polistiren (PS): Genellikle gıda ambalajlarında ve cihazlarda kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~3,5 GPa, Çekme Dayanımı ~45 MPa, Akma Dayanımı ~42 MPa, Uzama ~%2.

Seramik Malzemeler:

 • Alümina (Al2O3): Alümina elektronik, refrakter ve seramik gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~370 GPa, Çekme Dayanımı ~300 MPa.
 • Zirkonya (ZrO2): Zirkonya sıklıkla çatlak yayılmasına karşı direnci nedeniyle kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~200 GPa, Çekme Dayanımı ~900 MPa.
 • Silisyum Karbür (SiC): Aşındırıcı uygulamalarda sertliği nedeniyle kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~450 GPa, Çekme Dayanımı ~400 MPa.
 • Silikon Nitrür (Si3N4): Genellikle yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~310 GPa, Çekme Dayanımı ~800 MPa.

Kompozit Malzemeler:

 • Karbon Elyaf Takviyeli Polimer (CFRP): Havacılık, otomotiv ve spor ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~150 GPa, Çekme Dayanımı ~1600 MPa, Uzama ~%1,5.
 • Cam Elyaf Takviyeli Polimer (GFRP): Denizcilik, uçak ve inşaatlarda yaygın olarak kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~45 GPa, Çekme Mukavemeti ~1200 MPa, Uzama ~%2,5.
 • Kevlar (Aramid Fiber) Kompozit: Balistik dereceli vücut zırhı kumaşlarında ve kompozitlerde kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~70 GPa, Çekme Mukavemeti ~3000 MPa, Uzama ~%3,7.
 • Epoksi Reçine Kompozit: Yaygın olarak güçlü, korozyona dayanıklı bileşenlerin üretiminde kullanılır. Tipik değerler: Young Modülü ~3 GPa, Çekme Mukavemeti ~55 MPa, Uzama ~%4.

Gerçek özelliklerin malzemenin spesifik bileşimine, işlenmesine ve işlenmesine bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın. Kesin değerler için daima malzeme tedarikçisi tarafından sağlanan veri sayfasına bakın.

Bükülme testinde kullanılan üniversal test makinesi

Üniversal Test Cihazı olarak da bilinen Üniversal Test Makinesi (UTM), bükülme testi de dahil olmak üzere malzemelerin çeşitli mekanik özelliklerinin test edilmesine olanak tanıyan çok yönlü bir ekipman parçasıdır. Bükülme testi için kullanılan bir UTM’nin temel bileşenleri şunlardır:

 • Yük Çerçevesi: Yük çerçevesi UTM’nin ana gövdesidir ve tipik olarak bir taban ve bir çapraz kafa ile birbirine bağlanan iki güçlü sütundan oluşur. Bu sert yapı, test sırasında yüksek gerilimlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Yük Hücresi: Yük hücresi numuneye uygulanan kuvveti ölçer. Yük ve stresin hassas ölçümlerini sağlayan UTM’nin önemli bir bileşenidir.
 • Ekstansometre: Eğilme testlerinde her zaman kullanılmasa da, numunenin deformasyonunu veya yer değiştirmesini ölçmek için bir ekstansometre yararlı olabilir.
 • Test Yatağı (veya Örsler): Eğilme testlerinde numune, üzerine yükün uygulandığı test yatağı üzerindeki iki nokta (veya örs) üzerinde desteklenir.
 • Yükleme Jig’i (veya Mandrel): Yükleme mastarı veya mandrel, numuneye bir yük uygulamak için kullanılır. Eğilme testi sırasında yük numunenin merkezine uygulanarak bükülmesine neden olur.
 • Kontrol Ünitesi: Genellikle bilgisayarlı olan kontrol ünitesi, çaprazkafanın hareketini (ve dolayısıyla uygulanan kuvveti) kontrol eder ve yük hücresinden ve ekstensometreden veri toplar. Operatörün yükleme hızı ve maksimum yük gibi parametreleri tanımlamasına olanak tanır.
 •  Yazılım: UTM yazılımı, kullanıcının testi kurmasına, test sürecini kontrol etmesine ve toplanan verileri analiz etmesine olanak tanır. Gerilim-gerinim eğrileri oluşturur, malzeme özelliklerini hesaplar ve ayrıntılı test raporları sağlar.

Bir UTM’nin konfigürasyonu ve bileşenleri, spesifik modele ve test gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilir. Bükme testi için, numuneyi uygun şekilde desteklemek ve yükü uygulamak için doğru fikstürlere (test yatağı ve yükleme aparatı gibi) sahip olmak çok önemlidir.

Üniversal Test Makinesi kullanılarak bükülme testi yapma prosedürü

ASTM-D7264 Metot-A , ASTM-D6272 , DIN EN ISO178'e göre üç nokta eğilme bükülme fikstürü

Üniversal Test Makinesi (UTM) kullanılarak bükülme testi gerçekleştirme prosedürü aşağıdaki adımlara ayrılabilir:

Panelsan firmasına özel olarak üretilen 8 metrelik panellerin TSE en 14509 standartına göre üç nokta ve 4 nokta eğme test makinesi
Panelsan firmasına özel olarak üretilen 8 metrelik panellerin
TSE EN 14509 standartına göre üç nokta ve 4 nokta eğme test makinesi
LABOMAK DuoCol Kompetan UTM
basma numunesinin altına konulan sehim extansometresi sayesinde elastik bölgeyi test edebilirsiniz
EN 14509-2 yapı panellerinin 4 nokta bükme test cihazı
EN 14509-2 yapı panellerinin 4 nokta bükme test cihazı
EN 14509-2 yapı panellerinin 4 nokta bükme test fikstürleri
EN 14509-2 yapı panellerinin 4 nokta bükme test fikstürleri

TS EN 978 / Nisan 2006 / ICS 23.020.10
Kimyasal nakliye ve su Tankları – yer altında kullanılan cam elyaf takviyeli plâstiklerden (GRP) yapılan – α ve β faktörlerinin tayini

Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) –
Determination of factor α and factor β

Hidrolik sistemli FalconPro destekli

İnşaat demirlerinde soğuk bükme

Cold Bending test makinesi

Hidrolik sistemli FalconPro destekli

labomak cold bending demir eğme testi makinesi
 • Test Hazırlığı: Test numunesinin ilgili standartlara (ASTM veya ISO gibi) göre hazırlanmasını içerir. Sonuçların hesaplanmasını doğrudan etkilediklerinden numunenin boyutları kesin olmalıdır. Numunenin test sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir yüzey kusuru içermediğinden emin olun.
 • UTM Kurulumu: Numuneyi UTM’nin destekleyici örslerine (test standardına bağlı olarak iki veya üç noktalı kurulum) yerleştirin ve doğru şekilde hizalandığından emin olun. Numune doğru şekilde yerleştirilmezse hatalı sonuçlara yol açabilir.
 • Yükleme: Numune sabitlendikten sonra, numunenin üst kısmına yerleştirilen yükleme aparatı veya mandrel, önceden belirlenmiş bir hızda (UTM yazılımı tarafından kontrol edilen) numuneyle temas edecek şekilde aşağı indirilir.
 • Bükme Testi: UTM daha sonra numunenin merkezine (üç noktalı bükme için) veya dört noktalı bükme için iki noktaya kademeli olarak artan bir yük uygulamak için kullanılır. Yazılım uygulanan kuvveti ve mandrelin yer değiştirmesini kaydeder.
 • Veri Analizi: Numuneyi kırmak için gereken kuvvet veya belirli bir deformasyondaki kuvvet kaydedilir. Bu veriler ve numunenin boyutlarıyla, diğer özelliklerin yanı sıra eğilme gerilimi, gerinim ve modülün belirlenmesi için hesaplamalar yapılabilir. Özel hesaplamalar, takip edilen test standardına bağlıdır.
 • Kırılmış Numunenin İncelenmesi: Testten sonra kırılan numune genellikle başarısızlığın özelliklerini incelemek için incelenir. Bu, malzemenin performansı ve potansiyel uygulamaları hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir.

Kesin prosedürün test edilen malzemeye, takip edilen spesifik test standardına ve UTM’nin yeteneklerine bağlı olarak değişebileceğini unutmamak çok önemlidir. Kesin talimatlar için daima ilgili standart ve ekipman kılavuzuna bakın.

Üniversal Test Makinesi kullanılarak yapılan Bükme testinde elde edilen veriler

Üniversal Test Makinesi (UTM) kullanılarak yapılan bükülme testi, bir malzemenin bükülme veya bükülme gerilimi altındaki mekanik özellikleri hakkında fikir veren değerli veriler sağlar. Tipik olarak bir bükme testi sırasında elde edilen bazı önemli veri noktaları şunlardır:

 • Yük ve Yer Değiştirme Verileri: UTM, test boyunca numuneye uygulanan yükü ve numunenin karşılık gelen yer değiştirmesini (veya deformasyonunu) kaydeder. Bu veriler, malzemenin artan yük altında nasıl davrandığını gösteren bir yük-yer değiştirme eğrisi oluşturmak için çizilebilir.
 • Maksimum Yük: Malzemenin arıza (kırılma) oluşmadan önce dayanabileceği maksimum yük kaydedilir. Bu değer malzemenin eğilme dayanımının bir göstergesidir.
 • Eğilme Gerilme ve Gerinim: Kaydedilen yük ve yer değiştirme verileri ve numunenin başlangıç ​​boyutları kullanılarak, test sırasında çeşitli noktalardaki eğilme gerilimi ve gerinim hesaplanabilir.
 • Eğilme Modülü (Elastisite Modülü): Gerilim-gerinim eğrisinin başlangıçtaki doğrusal bölümünün eğimi, malzemenin bükülme modülünü temsil eder. Bu değer, malzemenin sertliğinin veya sertliğinin bir ölçüsünü sağlar.
 • Eğilme Akma Dayanımı: Bazı malzemeler için malzemenin doğrusal olmayan şekilde deforme olmaya (akma) başladığı stres belirlenebilir. Bu genellikle kırılgan olanlardan ziyade sünek malzemelere daha uygulanabilir.
 • Kırılma Özellikleri: Kırılan numunenin test sonrası incelemesi, kırılmanın kırılgan (başarısızlıktan önce minimum plastik deformasyonla) veya sünek (başarısızlıktan önce önemli deformasyon ve boyun vermeyle birlikte) olup olmadığı gibi malzemenin kırılma özellikleri hakkında bilgi sağlayabilir.

Bu parametrelerin tamamının her malzeme için elde edilmesi mümkün değildir. Örneğin, seramikler ve bazı kompozitler gibi kırılgan malzemeler net bir akma noktası veya önemli bir plastik deformasyon sergilemez, dolayısıyla bu malzemeler için tipik olarak akma mukavemeti ve süneklik raporlanmaz. Benzer şekilde, çok sünek malzemeler bükme testi sırasında kırılmayabilir, dolayısıyla maksimum yük yararlı bir parametre olmayabilir. Elde edilen spesifik veriler test edilen malzemeye ve testin amacına bağlı olacaktır.

Üniversal Test Makinesinde Bükme testini gerçekleştirmek için kullanılan numuneler/numuneler

Üniversal Test Makinesinde (UTM) bükülme testi için kullanılan numuneler veya numuneler, test edilen malzemenin türüne ve takip edilen standartlara bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Ancak bu örneklerin tipik olarak sahip olduğu bazı genel özellikler vardır:

 • Şekil ve Boyut: Eğilme testi numunelerinin kesiti tipik olarak dikdörtgen veya karedir, ancak belirli durumlarda başka şekiller de kullanılabilir. Numunenin uzunluğu, genişliği ve kalınlığı test standardına, UTM’nin kapasitesine ve malzemenin özelliklerine bağlı olacaktır. Çoğu durumda uzunluk, numunenin UTM üzerindeki destek noktaları (veya örsler) arasında yeterli mesafeyi kaplayacağı şekilde seçilir. Genişlik ve kalınlık da test sırasında numune içindeki gerilim dağılımını etkilediklerinden önemli olabilir.
 • Yüzey Pürüzlülüğü: Numunenin yüzey pürüzlülüğü, özellikle yüzey kusurlarının stres yoğunlaştırıcı olarak hareket edebildiği kırılgan malzemeler için test sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle numuneler genellikle görünür kusurları olmayan pürüzsüz bir yüzey kalitesine sahip olacak şekilde dikkatlice hazırlanır.
 • Malzeme ve İşlem: Numune, test edilen malzemeyi veya bileşeni temsil etmelidir. Bu, eğer malzeme amaçlanan uygulamada herhangi bir ısıl işleme veya başka bir işleme tabi tutulursa, numunenin testten önce aynı işleme tabi tutulması gerektiği anlamına gelir.
 • Homojenlik ve Anizotropi: Homojen (her yerde aynı özellikler) ve izotropik (her yönde aynı özellikler) olan malzemeler için numunenin yönü genellikle önemli değildir. Bununla birlikte, birçok kompozit gibi homojen olmayan veya anizotropik malzemeler için numunenin yönelimi test sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir, bu nedenle bunun dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.

Şekli, boyutu, yüzey kalitesi ve hazırlığı da dahil olmak üzere test numunelerine yönelik kesin gerekliliklerin, takip edilen test standardına ve testin özel amacına bağlı olacağını unutmamak önemlidir. Numunelerin doğru şekilde hazırlandığından emin olmak için daima ilgili standarda bakın ve/veya bir malzeme testi uzmanına danışın.

Bükülme testinin ana uygulamaları

Bükülme testinin birçok endüstride geniş bir uygulama yelpazesi vardır. Bükülme yükleri altında malzemelerin sünekliğini ve kırılmaya karşı direncini değerlendirmek için hızlı ve güvenilir bir yöntem olarak hizmet eder. Bükülme testinin bazı önemli uygulamaları şunlardır:

 • Üretim Kalite Kontrolü: Özellikle metal işlemenin söz konusu olduğu imalat endüstrilerinde, bükme testi genellikle rutin kalite kontrol süreçlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilir. Bu, kullanılan malzemelerin veya üretilen ürünlerin gerekli süneklik standartlarını karşılamasını sağlar.
 • Malzeme Seçimi: Yeni bir ürün veya yapı tasarlarken uygun mekanik özelliklere sahip malzemelerin seçilmesi kritik öneme sahiptir. Bükme testi, bir malzemenin sünekliği ve bükülmeye karşı direnci hakkında değerli veriler sağlayarak mühendislerin bilinçli malzeme seçimleri yapmasına yardımcı olabilir.
 • Kaynak Muayenesi: Bükülme testleri, özellikle inşaat, otomotiv ve havacılık gibi endüstrilerde kaynakların kalitesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır. Test, çatlaklar, eksik kaynaşma, nüfuziyet eksikliği veya kaynağın başarısız olmasına neden olabilecek diğer herhangi bir kaynak süreksizliği gibi kusurların tespit edilmesine yardımcı olabilir.
 • Kaplama ve Boya Esnekliği: Malzemelerin kaplandığı veya boyandığı endüstrilerde, kaplamanın veya boyanın esnekliğini değerlendirmek için bükülme testleri kullanılabilir. Bu, malzeme büküldüğünde kaplamanın çatlayıp çatlamayacağını veya soyulup soyulamayacağını belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Seramik ve Kompozit Testleri: Bükülme testi, genellikle kırılgan olan ve bükülme yükleri altında başarısız olabilen seramik ve kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi için de önemlidir.
 • Yeni Malzemelerin Geliştirilmesi ve Doğrulanması: Malzeme bilimi ve mühendislik araştırmalarında, yeni malzemeler geliştirilirken ve doğrulanırken genellikle bükülme testleri kullanılır. Testler, araştırmacıların yeni bir malzemenin bükülme yükleri altında nasıl davrandığını anlamalarına ve performansını mevcut malzemelerle karşılaştırmalarına yardımcı olabilir.

Bükülme testi uygulamalarının endüstrinin özel gereksinimlerine, test edilen malzemeye ve takip edilen standartlara bağlı olarak büyük ölçüde değişebileceğini unutmayın.

Bükülme testini elde etmek için ana standartlar ISO ve ASTM

Bükülme testi, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) gibi kuruluşlar tarafından belirlenen çeşitli uluslararası standartlara tabidir. Bükülme testiyle ilgili on önemli standart şunlardır:

 • ISO 7438 : Bu ISO standardı, metalik malzemeler (levha, şerit ve tüp) için bükülme testi yöntemini belirtir ve bunların esnekliğini veya işlenebilirliğini belirlemek için kullanılır.
 • ISO 8491 : Bu standart, metalik malzemeler (ince levha, şerit ve tüp) için bükülme testi yöntemlerini sağlar. Bu standartta tanımlanan testler genel olarak tüm metalik malzemelere uygulanabilir.
 • ISO 178: Bu ISO standardı, tanımlanmış koşullar altında plastiklerin bükülme özelliklerinin belirlenmesine yönelik yöntemi tanımlar. Standart bir numune tanımlanır ve bükülme gerilimi, gerinim ve modül ölçülür.
 • ASTM E290 : Bu, malzemenin süneklik açısından bükülme testi için standart test yöntemidir. Metalik malzemelere uygulanabilir ve bir metalin birçok uygulama için temel bir özellik olan süneklik özelliğini sergileyip sergilemediğini belirlemek için kullanılır.
 • ASTM A370 : Bu standart, bükme testleri de dahil olmak üzere çelik ürünlerin mekanik testlerine yönelik test yöntemlerini ve tanımlarını içerir. Birçok çelik ve çelik ürününü kapsar.
 • ASTM D790: Bu, bükülme testiyle ilgili olabilecek malzemelerin özelliklerini ölçmek ve tanımlamak için kullanılabilen, güçlendirilmemiş ve güçlendirilmiş plastiklerin ve elektrik yalıtım malzemelerinin bükülme özelliklerine yönelik standart test yöntemidir.
 • ASTM D522 : Bu standart, kaplamaların alt tabakalara bükülme yoluyla esnekliğini ve yapışmasını ölçer. Alt tabakanın bükülmesini ve bükülme testine benzer şekilde kaplamanın davranışının gözlemlenmesini içerir.
 • ASTM C1161: Bu, gelişmiş seramiklerin ortam sıcaklığında bükülme mukavemeti için standart test yöntemidir. Pek çok seramik numunesi oldukça kırılgan olabilir; dolayısıyla bu test, malzemenin bükülme yükleri altındaki mekanik özelliklerinin belirlenmesine yardımcı olur.
 • ASTM D671: Bu standart, panelin belirli bir yarıçapta bükülmesini ve kaplamanın davranışının gözlemlenmesini içeren boyalı panellerin esnekliğini ölçer.

Bu standartların kullanımı, malzemenin ve uygulamanın özel gereksinimlerinin yanı sıra test ekipmanının yeteneklerine göre belirlenmelidir.

Bükülme testi hakkında ek bilgi.

Bükülme testi, bir malzemenin sünekliğini ve kırılmaya karşı direncini değerlendirmenin nispeten basit bir yöntemi olmasına rağmen, sonuçları önemli ölçüde etkileyebilecek birçok değişkeni içerir. Akılda tutulması gereken bazı ek noktalar şunlardır:

 • Test Sıcaklığı: Bükme testinin gerçekleştirildiği sıcaklık, sonuçları büyük ölçüde etkileyebilir. Bazı malzemeler düşük sıcaklıklarda daha kırılgan, yüksek sıcaklıklarda ise daha yumuşak hale gelir. Bu nedenle, eğer bir malzeme aşırı sıcaklık koşullarında kullanılacaksa, performansını doğru bir şekilde değerlendirmek için bükülme testini bu sıcaklıklarda yapmak önemlidir.
 • Gerinim Hızı Hassasiyeti: Bazı malzemeler, gerinim hızı duyarlılığı olarak bilinen, deforme oldukları hıza karşı duyarlılık sergiler. Bu, bükülme testi sırasında yükün ne kadar hızlı uygulandığına bağlı olarak mekanik özelliklerinin değişebileceği anlamına gelir.
 • Malzeme Anizotropisi: Pek çok malzeme, özellikle de belirli bir şekilde işlenmiş veya kompozit olanlar, anizotropik özellikler sergiler; bunların mekanik özellikleri, ölçüldükleri yöne göre farklılık gösterir. Bükülme testinin sonuçları yürütülürken ve yorumlanırken bu durum dikkate alınmalıdır.
 • Malzeme Hazırlama: Bir malzemenin testten önce hazırlanma şekli de bükme testinin sonuçlarını etkileyebilir. Örneğin yüzey kalitesi, özellikle yüzey kusurlarının gerilim yoğunlaşma noktaları olarak hareket edebildiği kırılgan malzemeler için önemli bir rol oynayabilir.
 • Sonuçların Yorumlanması: Bükme testinin sonuçları her zaman malzemenin amaçlanan kullanımı bağlamında yorumlanmalıdır. Bazı uygulamalar için yüksek derecede süneklik yararlı olabilirken, diğerleri için belirli bir düzeyde sertlik daha istenebilir.
 • Tamamlayıcı Testler: Bükülme testi, bir malzemenin sünekliği ve kırılmaya karşı direnci hakkında değerli bilgiler sağlayabilirken, malzemenin mekanik özelliklerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması için ideal olarak diğer test yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır.
 • Güvenlik: Özellikle kırılgan malzemeler için yapılan bir bükme testi sırasında, malzemenin kırılması ve parçaların yüksek hızda fırlaması riski vardır. Bu nedenle, koruyucu ekipman giymek ve test makinesinin çevresinde uygun koruma kullanmak da dahil olmak üzere uygun güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir.

Bükülme testi, malzeme testinde bir malzemenin bükülme gerilimi altındaki performansı hakkında çok değerli bilgiler sağlayan güçlü bir tekniktir. Ancak doğruluğu ve güvenilirliği sağlamak için testi doğru bir şekilde yürütmek ve tüm bu değişkenleri hesaba katmak çok önemlidir.

Çözüm

Bu derinlemesine araştırmada incelendiği şekliyle bükülme testi, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında vazgeçilmez bir araçtır. Bir malzemenin sünekliğini ve kırılmaya karşı direncini değerlendirmek için güvenilir bir yöntem olarak hizmet eder ve malzeme seçimi, üretim kalite kontrolü ve kaynak muayenesi için kritik bilgiler sağlar.

Bu analiz, metalik, polimerler, seramikler ve kompozitler gibi farklı malzemeleri kapsayan bükme testinin çok yönlülüğünü ve her birinin bu sürece nasıl tepki verdiğini ortaya koydu.

Üniversal Test Makinesinin karmaşıklığı, bükme testi süreciyle ilgili standartlar ve bükme testinin kapsamlı uygulamaları, tüm bunlar onun endüstriler arasındaki önemini vurgulamaktadır. Güçlü bir teknik olmasına rağmen, testin sonucunu etkileyen çok sayıda değişkenin akılda tutulması önemlidir.

Test sıcaklığından malzeme hazırlığına kadar çok sayıda faktör, doğru ve güvenilir sonuçların sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle bükülme testi, malzeme testinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor ve sürekli gelişen malzeme bilimi ortamındaki etkinliğinin ve uyarlanabilirliğinin bir kanıtıdır.

SSS

Bükülme testi nedir?

Bükme testi, bir malzeme numunesinin sünekliğini, esnekliğini ve kırılmaya karşı direncini değerlendirmek için bükülmesini içeren bir tür mekanik testtir. Bu test, bir malzemenin kırılmadan plastik deformasyona dayanma yeteneği hakkında bilgi sağlar.

Üç tür bükülme testi nedir?

Bükme testlerinin üç yaygın türü serbest bükme, kılavuzlu bükme ve yarı kılavuzlu bükme testleridir.

Bükülme testi nasıl yapılır?

Bükme testi, evrensel bir test makinesi veya özel bir bükme test makinesi kullanılarak gerçekleştirilir. Test numunesi desteklerin üzerine yerleştirilir ve belirli bir noktaya bir kuvvet uygulanarak numunenin bükülmesine neden olur. Daha sonra bükülme veya kırılmanın boyutu ve niteliği ölçülür ve analiz edilir.

Kaynak kusurları için bükme testi nedir?

Kaynak için bükülme testi, bir kaynağın kalitesini ve sağlamlığını değerlendirmek için kullanılır. Kaynak yapılan malzeme belli bir dereceye kadar bükülmüş olup, çatlak veya eksik erime gibi kusurların görülmesi kaynağın sağlam olmadığını gösterir.

Çeliğin bükülme testi için ASTM standardı nedir?

ASTM A370, çelik ürünlerin mekanik testlerinin ana hatlarını çizen, çeliğin bükülme testi standardıdır.

4 noktalı bükülme testi ASTM nedir?

ASTM D6272, 4 noktalı bükülme testinin standardıdır. Bu test, kompozit malzemeler de dahil olmak üzere plastiklerin bükülme özelliklerini ölçer.

Bükülme testi neyi belirler?

Bükme testi, bir malzemenin sünekliğini, bükülme gerilimi altında kırılmaya karşı direncini ve malzemelerde kaynak gibi kusurların varlığını belirler.

Hangi 5 farklı bükme işlemi vardır?

Havayla bükme, dipten bükme, basma, üç noktadan bükme ve merdaneyle bükme dahil olmak üzere çeşitli bükme işlemleri vardır.

Bükülme testinin başarısız olmasına ne sebep olur?

Malzemedeki kusurların varlığı, süneklik eksikliği veya malzemenin uygulanan bükülme gerilimine dayanamaması nedeniyle bir bükülme testi başarısız olabilir.

3 noktalı bükülme testi neyi belirler?

Üç noktalı bükülme testi, bir malzemenin bükülme mukavemetini veya yük altında deformasyona direnme yeteneğini belirler.

Çelik bükülme testi nasıl yapılır?

Üniversal bir test makinesi kullanılarak çelik bükülme testi gerçekleştirilir. Çelik numune desteklerin üzerine yerleştirilir ve numuneyi bükmek için bir yük uygulanır. Daha sonra bükülme derecesi ve sonuçta ortaya çıkan kırıklar analiz edilir.

Eğilme testinde hangi ekipmanlar kullanılır?

Bükme testinde kullanılan ana ekipman, evrensel bir test makinesi veya özel bir bükme test makinesidir. Diğer ekipmanlar gerekli destekleri ve örsleri içerir.

Neden 4 noktalı bükülme testi kullanılıyor?

4 nokta eğilme testi, malzemede sabit bir moment bölgesi sağladığından ve malzemenin eğilme özelliklerinin daha doğru ölçülmesini sağlayabildiğinden kullanılır.

Bükme testi numunesine nasıl hazırlanırsınız?

Bir bükülme testi numunesinin hazırlanması, belirli bir boyuttaki bir malzeme parçasının kesilmesini ve yüzeyinin pürüzsüz ve test sonuçlarını etkileyebilecek kusurlardan arınmış olmasını sağlamayı içerir.

Bir bükülme testi hangi kusurları gösterebilir?

Bükme testi malzemedeki çatlaklar, boşluklar, kalıntılar ve kaynak süreksizlikleri gibi kusurları gösterebilir.

Eğilme testi neden önerilir?

Eğilme testi, bir malzemenin sünekliğini, kırılmaya karşı direncini ve kusurların varlığını belirlemenin basit ve uygun maliyetli bir yolu olduğundan tavsiye edilir.

Bükme testinin standardı nedir?

Çelik için ASTM A370, plastikler için ASTM D790 ve metalik malzemeler için ISO 7438 gibi çeşitli standartlar bükülme testlerini yönetir.

İnşaat demiri için bükülme testi nedir?

Genellikle ASTM A615 veya ISO 15630-1 gibi standartlara tabi olan inşaat demiri bükme testi, takviye çelik çubuklarının sünekliğini ve bükülebilirliğini değerlendirmek için kullanılır.

Metaller için bükme testleri nelerdir?

Metaller için bükülme testleri, metalin sünekliğini veya bükülme gerilimi altında kırılmadan deforme olma yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Ayrıca malzemedeki kusurları da ortaya çıkarabilirler.

Eğme, bükme, sehim testine aparat ve fikstürler

Yüksek sıcaklık refrakter temaslı eğme bükme sehim aparatları

Yüksek sıcaklık refrakter temaslı eğme bükme sehim aparatları

Üniversal 3 nokta eğme bükme test fikstürleri diğşik radüs ve boylarda

Üniversal 3 nokta eğme bükme test fikstürleri diğşik radüs ve boylarda

T kiriş kırma fikstürü. Standarlara göre özel üretim bükme eğme tet fikstürleri Talebinize göre özel üretim yapılır

Papyon ve şerit numuneler için 3 nokta 4 nokta eğilme ve bükülme sehim aparatları

Papyon ve şerit numuneler için 3 nokta 4 nokta eğilme ve bükülme sehim aparatları

Özel 4 noktalı bükme fikstürü mafsallı ve mafsalsız tipler

Özel 4 noktalı bükme fikstürü mafsallı ve mafsalsız tipler

Özel 3 noktalı 4 noktalı l 5 noktalı yorulma bükülme test fikstürleri modüler tipte dizaynlar

Özel 3 noktalı 4 noktalı l 5 noktalı yorulma bükülme test fikstürleri modüler tipte dizaynlar

Manuel sistemler için standarta göre sehim aparatları

Manuel sistemler için standarta göre sehim aparatları

Kriyojenik koşullarda kullanıma yönelik bükülme testi fikstürü

Kriyojenik koşullarda kullanıma yönelik bükülme testi fikstürü

Konteynerli eğme bükme aparatları kırılgan veya akıcı numuleler için

Konteynerli eğme bükme aparatları kırılgan veya akıcı numuleler için

Kağıt ve kartonun bükülme sertliğini DIN53121'e göre kiriş yöntemiyle belirlemek için özel bükülme testi fikstürü

Kağıt ve kartonun bükülme sertliğini DIN53121’e göre kiriş yöntemiyle belirlemek için özel bükülme testi fikstürü

Kağıt ve karton benzeri malzemeler için 2 noktalı bükme çenesi

Kağıt ve karton benzeri malzemeler için 2 noktalı bükme çenesi

Kağıt mendil için bükme aparatı

Kağıt mendil için bükme aparatı

JEDEC JESD22B113'e göre Baskılı devre kartlarının sevkıyat gibi hızlandırılmış bir test ortamında performansını test etmek için 4 noktalı yorulma bükülme testi fikstürü

JEDEC JESD22B113’e göre Baskılı devre kartlarının sevkıyat gibi hızlandırılmış bir test ortamında performansını test etmek için 4 noktalı yorulma bükülme testi fikstürü

ISO7438'e göre özel 90° bükülme test fikstürü

ISO7438’e göre özel 90° bükülme test fikstürü

EN2562 DIN EN2377 DIN EN ISO14130'a göre karbon fiber takviyeli plastikleri test etmek için 3 noktalı bükülme test fikstürü Maks. yük 10 kN

EN2562 DIN EN2377 DIN EN ISO14130’a göre karbon fiber takviyeli plastikleri test etmek için 3 noktalı bükülme test fikstürü Maks. yük 10 kN

EN1288' e göre Cam ve benzeri malzemeler için 3 nokta 4 nokta bükme eğme armatürleri ayarlanabilir mesafeli çeşitli kapasite ve uzunlukta üretilir

EN1288′ e göre Cam ve benzeri malzemeler için 3 nokta 4 nokta bükme eğme armatürleri ayarlanabilir mesafeli çeşitli kapasite ve uzunlukta üretilir

DIN-EN14509'a göre metal yüzlü yalıtım panellerinin kesme mukavemetini belirlemek için özel bükülme testi fikstürü

DIN-EN14509’a göre metal yüzlü yalıtım panellerinin kesme mukavemetini belirlemek için özel bükülme testi fikstürü

DIN68501 Şekil 5-2'ye göre mobilya bağlantı elemanlarının sağlamlığını ve sertliğini belirlemek için özel fikstür

DIN68501 Şekil 5-2’ye göre mobilya bağlantı elemanlarının sağlamlığını ve sertliğini belirlemek için özel fikstür

DIN EN12859'a göre alçı blokları test etmek için özel bükülme test fikstürü değişik radüslerde farklı testler için de kullanılabilir

DIN EN12859’a göre alçı blokları test etmek için özel bükülme test fikstürü değişik radüslerde farklı testler için de kullanılabilir

Çekme yönünde 3 nokta 4 nokta bükme eğme armatürleri ayarlanabilir mesafeli çeşitli kapasite ve uzunlukta üretilir

Çekme yönünde 3 nokta 4 nokta bükme eğme armatürleri ayarlanabilir mesafeli çeşitli kapasite ve uzunlukta üretilir

Güneş panelleri için üç nokta eğilme trst çenesi Cetvel ile taban mesafesi ayarlanabilir üç nokta basma eğme bükme sehim çenesi farklı uzunluk kapasite ve radüslerde üretilmektedir. koruma kabinli versiyon

Güneş panelleri için üç nokta eğilme trst çenesi Cetvel ile taban mesafesi ayarlanabilir üç nokta basma eğme bükme sehim çenesi farklı uzunluk kapasite ve radüslerde üretilmektedir. koruma kabinli versiyon

Büyük mesafeli profiller için 3noktalı dört noktalı 5 noktalı bükme aparatları. aplikasyona göre çeşitli uzunlukta radüste ve kapasitelerde üretilebilir

Büyük mesafeli profiller için 3noktalı dört noktalı 5 noktalı bükme aparatları. aplikasyona göre çeşitli uzunlukta radüste ve kapasitelerde üretilebilir

ASTM-C1684 ve config B ye göre seramiklerin kızaklı testinde kullanılan eğme fikstürü

ASTM-C1684 ve config B ye göre seramiklerin kızaklı testinde kullanılan eğme fikstürü

ASTM-C1550'ye göre elyaf taviyeli beton ve metal levhalar için çift eksel biaksiali test fikstürleri

ASTM-C1550’ye göre elyaf taviyeli beton ve metal levhalar için çift eksel biaksiali test fikstürleri

ASTM-C133'e göre refrakterleri test etmek için bükülme testi fikstürü

ASTM-C133’e göre refrakterleri test etmek için bükülme testi fikstürü

ASTM-A720'ye göre manuel bükme cihazı

ASTM-A720’ye göre manuel bükme cihazı

ASTM-A370 ASTM-E190 ASTM-E290 ASTM-E399 BS4449 DVS2203 EN448 EN12814-1 GOST6996 GOST14019 ISO3651 ISO5173 ISO7438 ISO15630 JIS-G575

ASTM-A370 ASTM-E190 ASTM-E290 ASTM-E399 BS4449 DVS2203 EN448 EN12814-1 GOST6996 GOST14019 ISO3651 ISO5173 ISO7438 ISO15630 JIS-G575

3 noktalı bükülme test fikstürü özel üretim

3 noktalı bükülme test fikstürü özel üretim

2 noktalı özel fikstür Alt stand 1300 mm uzunluğunda farklı uzunluklar yapılır

2 noktalı özel fikstür Alt stand 1300 mm uzunluğunda farklı uzunluklar yapılır

You may also like...

Bize WhatsApp ile ulaşın
Send via WhatsApp