Fren Körüğü Test Cihazı

Otomotiv sektörüne yönelik özel imalatlarımızdan biridir. Müşteri şartnamesine tam uyumlu olarak üretilmiştir. Fren Körüğü Test Cihazı hidrolik ve mekanik olarak çalışmaya uygundur. Tam bilgisayar kontrollüdür

Fren Körüğü Test Cihazı hidrolik ve ve mekanik olarak çalışmaya uygundur
Karakteristik Değerler (Örnek)Minimum Stroke’daMaksimum Stroke’da 
Sıfır Kuvvet yarata maksimum basınç (kPa)5511586 
 
Maksimum Kuvvet Yaratan Minimum Basınç (kPa)15 00015 000 
 
Kuvvet/Basıç Lineer İlişki eğrisi (N/kPa)0.30.3 
 
Lineer ilişkiden maksimum sapma (%)0.890.92 
 

ŞARTNAME MÜŞTERİMİZ TARAFINDAN VERİLMİŞTİR.
FARKLI TÜREVLERDE ÜRETİLEBİLİR

TESTLER

1. KARAKTERİSTİK DEĞERLERİN BELİRLENMESİ VE KUVVET/BASINÇ EĞRİSİNİN ÇIKARILMASI

Stroke sıfırda iken, test cihazının oynar tablası silindirin ucuna sıfıra yakın bir dara kuvvetiyle dokundurulur. Hidrolik sıvı silindire pompalanmaya başlanır. Test cihazı oynar tablasına bağlı load cell’deki değer değiştiği andaki basınç kaydedilir ve minimum stroke’taki sıfır kuvvet yaratan maksimum basınç bulunur.

Stroke maksimuma getirilir. Aynı süreç tekrarlanır ve maksimum stroke’taki sıfır kuvvet yaratan maksimum basınç bulunur.

Maksimum izin verilen basınç maksimum kuvveti yaratan minimum basınç olarak kaydedilir. Daha sona bu basınç döner tabla ile temas halindeyken minimum ve maksimum stroke’larda uygulanır. Okunan kuvvet değeri düşmeye başlayana kadar basınç tahliye edilir. Maksimum basınç ile aynı kuvveti veren son basınç değeri kaydedilir.

Mimimum ve maksimum stroke’larda tanımlı basınç aralığında basınç kademe kademe arttırılarak her basınç için dara kuvvet ile temas ettirilen test cihazı tablasına uygulanan kuvvetler ölçülür. Alınan değerlere lineer curve fit yapılır ve eğim hesaplanır. Daha sonra tek tek ölçüm noktalarının oluşturulan doğrudan sapmaları hesaplanarak maksimum sapma bulunur.

2. MAKİMUM VE OPERASYONEL BASINÇTA TEKRARLANABİLİR PERFORMANS TESTİ 

Maksimum ve Minimum stroke’larda yukarıdaki testlere benzer bir şekilde test cihazı tablası temasta iken maksimum izin verilen basınç ve üretici tarafından beyan edilen operasyonel basınçlarda (yaklaşık 2/3 maks. Basınç) oluşan kuvvet ölçümleri yapılır.

Yukarıda anlatılan ölçüm her basınç ve her stroke durumu için ( 2’li kombinasyon toplam 4 durum) 25 kez tekrarlanır.

Elde edilen maksimum minimum ve kuvvet değerleri ile 25 ölçümün ortalaması kaydedilir.

KARAKTERİSTİK DEĞERLERİN BELİRLENMESİ VE EĞRİLERİN ÇIKARILMASI

Körük boşken test cihazı tablası sıfıra yakın bir kuvvet ile temas pozisyonuna getirilir.

Körük tanımlı basınç aralığında kademeli olarak basınçlanmaya başlanır.

Her basınç değeri için önce test cihazı tablasına uygulanan kuvvet kaydedilir. Basınç kuvvet ilişkisi böylece bulunmuş olur.

Kuvvet kaydedildikten sonra test cihazı tablası körüğün açılacağı yöne doğru yavaşça hareket ettirilir. Hareket esnasında basınç sabit tutulur. Bir noktada körük hareketini tamamlar ve tabladan ayrılır. Bu nokta tabla üzerindeki kuvvetin sıfıra yakın bir değere ulaşmasıyla anlaşılır. Bu nokta da ilgili basıncın stroke değeri olarak kaydedilir ve stroke basınç ilişkisi bulunmuş olur.

Bulunan değerler ile least square method kullanılarak curve fit yapılır. 15mm stroke değeri buradan hesaplanır ve teyit edilir.

YAYLI İMDAT FRENİ TESTLERİ

Körükteki basınç yaylı imdat frenini aktive edecek şekilde sıfırlanır.Körük’ün hareketli ucu test cihazı tablasına bağlanır ve tabla hareket ettirilerek stroke yaratılmaya   başlanır. Belirli aralıklarla stroke/kuvvet değeri kaydedilir ve bu ilişki böylece tanımlanmış olur.

İmdat freni için tanımlı bir diğer değer ise “Release Pressure” ‘dır. Bu değeri bulabilmek için test  cihazı tablası körük ile temas haline getirilir. Daha sonra basınç uygulanmaya başlanır. Okunan kuvvet değeri arttıkça tabla geri çekilir ve 10mm’ye kadar stroke değeri edinilmesi sağlanır. Bu 10 mm stroke değerini veren basınç release pressure olarak kaydedilir.

Yatay tip fren körüğü test cihazı

You may also like...

Bize WhatsApp ile ulaşın
Send via WhatsApp