Junker Test Cihazı

DIN 65151 Junker Testi

DIN 65151 (Enine yükleme koşulları altında bağlantı elemanlarının kilitleme özelliklerinin dinamik testi – titreşim testi) standartlarını karşılayan Junker titreşim testi, cıvatalı bağlantıların güvenliğini test etmek ve karşılaştırmak için yaygın ve güvenilir bir yöntemdir.

Junker’in enine titreşim gevşeme testi, bağlantı elemanlarının enine titreşim (gevşeme) özelliklerinin geniş ölçekli testi ve muayenesi için basitleştirilmiş bir yöntem sağlar. Test makinesi, bağlantı elemanlarının eksenine dik olarak kelepçeli parçalarda göreceli hareket üretebilmektedir. Junkers yöntemi, kelepçe yükü, döngü sayısı ve genlik değişkenleriyle ilgili niceliksel sonuçlar sağlar.

Junkers testi, özellikle gevşemeyi tetiklemek için eksenel dinamik yüklemeye dayanan daha önce tanıtılan test yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bağlantı elemanlarının gevşeme özelliklerine ilişkin ‘ciddi’ bir test olarak kabul edilir.

Amaç :

  • Junker, mevcut yöntemin uygulanabilirliğini büyük ölçüde Kendiliğinden Gevşetme Mekanizmasının Araştırılması
  • Cıvatalı Bağlantıların Optimal Kilitlenmesi 
DIN 65151 Junker Test Cihazı
DIN 65151 Junker Test Cihazı
DIN 25201-4 Junker Test cihazı

DIN 25201-4 Junker Test Cihazı

DIN 25201-4’e göre yeni Junker testi, orijinal DIN 65151’e göre daha katı referans testleri, doğrulama testleri ve raporlama gerekliliklerini içermektedir.

·         Sabitleme elemanının veya kilitleme mekanizmasının performansının etkili bir şekilde test edilebilmesi için cıvatanın kendiliğinden gevşemeye başladığı etkili yer değiştirmeyi belirlemek için referans testi yapılır.

·         Etkin yer değiştirme değerinin doğru olduğundan emin olmak için birbirini takip eden üç referans testi gerçekleştirilir.

·         Referans testinden her ölçüm seti için on iki Doğrulama testi kaydedilir. Kaydedilen veriler arasında ön gerilim kuvveti, yük altında enine yer değiştirme ve yük çevrimi sayısı yer alır.

·         Testin başlangıcında uygulanan ilk %50 ön yükten minimum %80 ön yük kalırsa kilitleme mekanizmasının emniyet etkisi yeterli kabul edilir . Ön yük 2000 yükleme döngüsü boyunca korunmalıdır.

·         Yeni DIN 25201 gereklilikleri, müşterilere satın aldıkları ürünler hakkında veri sağlar ve aynı zamanda araştırmacıların ve test mühendislerinin kilitleme cihazı performansı hakkında çok daha büyük bir güvenle veri alışverişinde bulunmalarına olanak tanır.

You may also like...

Bize WhatsApp ile ulaşın
Send via WhatsApp